KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişimini desteklemek amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. KOSGEB, KOBİ’lerin büyüme ve gelişme sürecine yardımcı olmak için birçok farklı program ve hizmet sunmaktadır ve bunlar arasında kredi desteği de bulunmaktadır. KOSGEB kredi başvuru şartları sırasıyla aşağıda verilmiştir.

KOBİ Olma Süreci

KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletme) terimi, Türkiye’de bir işletmenin ölçeklerine göre sınıflandırılması için kullanılan bir terimdir. KOBİ’ler, Türkiye’de çalışanlarının sayısının 250 veya daha az olduğu ve cirosunun 50 milyon TL veya daha az olduğu işletmeler olarak tanımlanır. KOSGEB kredisi başvurusu yapmak isteyen işletmeler, KOBİ sınıflandırmasına göre bir küçük işletme veya orta ölçekli işletme statüsüne olmalıdır.

KKM Tarafından Onaylanmış Projeye Sahip Olma

KOSGEB’e bağlı bir KOSGEB Koordinasyon Merkezi (KKM) tarafından onaylanmış bir proje üzerinde çalışıyor olmanız gerekir. KOSGEB kredileri, KKM tarafından onaylanmış projelerde kullanılmak üzere verilmektedir. Bu nedenle, KOSGEB kredisine başvurmadan önce projenizin KKM tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Ticari Faaliyette Bulunma Süreci

KOSGEB kredisi başvurusu yapmak isteyen işletmeler, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kaydolmuş olmalı ve ticari faaliyet göstermelidir. KOSGEB kredileri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından kullanılmak üzere verilmektedir. Bu nedenle, işletmenizin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösterdiğini doğrulatmanız gerekmektedir.

İş Yeri Açılışının Yapılmış Olması

KOSGEB tarafından verilen kredilere başvurmak için iş yeri açılışının yapılmış olması şartı bulunmamaktadır. Ancak verilen kredilerin amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimine destek olmaktır. Bu nedenle KOSGEB kredilerini yalnızca iş yeri açılışı yapılmış olan işletmeler değil, aynı zamanda iş yeri açılışı yapmak için gerekli olan kaynaklara ihtiyaç duyan işletmeler de alabilirler. İş yerinizin açılışının yapılmış olması durumunda, KOSGEB kredisiyle işletmenizin gelişimine destek olunabileceği gibi, iş yerinizin açılışı için gerekli olan kaynaklara da ulaşabilirsiniz.

İş Yeri Açılış Sürecinden Sonraki Faaliyet Planı

KOSGEB kredisi alan işletmelerin, iş yeri açılışından sonraki süreçte de faaliyet planlaması yapmaları işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Faaliyet planlaması yaparken işletmenin hedeflerini ve stratejilerini belirleyin. İşletmenin güncel ve gelecekteki faaliyetlerini düzenleyin ve işletmenin başarısını arttırmak için gerekli olan kaynakları tahsis edin. Bu sayede KOSGEB kredisiyle işletmenizin gelişimine destek olunabilecektir.

KOSGEB Tarafından Belirlenen Diğer Koşullar

KOSGEB kredi başvurusu yapmak isteyen işletmeler, KOSGEB tarafından belirlenen diğer koşulları da yerine getirmek zorundadır. Bu koşullar şu şekilde sıralanabilir:

  • KOSGEB, belirli ciroya sahip işletmeler için kredi vermektedir. Bu ciro, KOSGEB tarafından belirlenmiş olabilir ve işletmenin KOSGEB tarafından belirlenen ciroya uygun olduğunu doğrulatması gerekmektedir.
  • KOSGEB, belirli sermayeye sahip işletmeler için kredi vermektedir. Bu sermaye, KOSGEB tarafından belirlenmiş olabilir ve işletmenin KOSGEB tarafından belirlenen sermayeye uygun olduğunu doğrulatması gerekmektedir.
  • KOSGEB, özel sektörde veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için farklı kredi koşulları sunabilir. Bu nedenle işletmenin özel sektörde veya kamu sektöründe olup olmadığı kredi başvuru sürecini ve onayını etkilemektedir.
  • KOSGEB, belirli çalışan sayısına sahip işletmeler için kredi vermektedir. Bu çalışan sayısı, KOSGEB tarafından belirlenmiş olabilir ve işletmenin KOSGEB tarafından belirlenen çalışan sayısına uygun olduğunu doğrulatması gerekmektedir.

KOSGEB, belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için kredi vermektedir. Bu sektörler, KOSGEB tarafından belirlenmiş olabilir ve işletmenin KOSGEB tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösterdiğini doğrulatması gerekmektedir. Bu belirlenen diğer koşulları da doğru şekilde yerine getiren işletmeler, KOSGEB kredisinden faydalanabilirler.

Sonuç olarak, KOSGEB tarafından belirlenen ölçütler, verilen kredilerin hangi küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından kullanılabileceğini belirler. KOSGEB’in belirlediği ölçütleri sağlayan tüm işletmeler yapılan değerlendirmelerin ardından kredi onay sürecini bekleyebilir.